MY VERY OWN WALDEN

av Gina Tandberg

DSC_0319DSC_0286

DSC_0288

DSC_0290

DSC_0296

DSC_0306

DSC_0315

I juli 1845 flyttet den amerikanske forfatteren og filosofen Henry David Thoreau ut i skogen ved Walden Pond i Concord, Massachusetts, der han bodde alene i to år som et sosialt eksperiment. Thoreaus motivasjon var å finne tilbake til livet i sin aller enkleste og mest konsentrerte form. Som han skriver i det kjente verket ”Walden. Eller livet i skodene”: ”I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived.” Walden handler ikke så mye om et konkret geografisk sted eller en bestemt måte å leve på, men om en livsinnstilling. Om å ikke leve etter noen ytre maler, men å gjøre det som kjennes riktig og naturlig. Om å ikke alltid velge den korteste veien eller kjappeste løsningen, men ta seg tid til å gå den ekstra runden, til å skrelle den appelsinen, kort sagt, til å leve. For meg er Walden en helg med vandring i naturen, men også de små avbrekkene i hverdagen. Som når jeg går rundt Schlachtensee en mandags formiddag. Denne sjøen har blitt min Walden, et sted der tiden står stille, der det bare er meg og sjøen og tankene, samt noen ender og en og annen morsjonist. Der kan jeg slippe alt, senke skuldrene, finne tilbake til pusten og beina og stillheten. Der er det ingen forventninger. Der kan jeg bare være.

__________________________________________________________________________________________________________________

In July 1845, the american author and philosopher Henry David Thoreau moved out to the woods by Walden Pond in Concord, Massachusetts, where he lived alone for two years as a social experiment. Thoreaous motivation was to find back to life in its simplest, most condensed form. Or, as he wrote in his famous work ”Walden. Or life in the woods”: ”I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived.” Walden is not so much about a certain geographical place, not even a certain way of living, but a philosophy of life. Not to live according to outer standards, but to do what feels right and natural to you. To not always choose the shortest way home or the easiest solution, but taking your time to walk that extra round, to peel that orange, to live. To me, Walden is a weekend of hiking, but also the small escapes in every day life. Like walking around Schlachtensee on a Monday. This lake has become a Walden to me, a place in which times stands still and there’s only me, the lake and my thoughts, plus some ducks and an occasional sportsman. Where I can just let go, find back to my breath, my legs and the silence. Where there are no expectations. Where I can just exist.