OM EN VANSKELIG AVGJØRELSE

av Gina Tandberg

Processed with VSCOcam with f2 preset

Jeg har grublet og tvilt mye i sommer. Det har vært veldig slitsomt, men det var en sånn avgjørelse som trenger tid på å modnes. Selv om det først ikke virket sånn, viste det seg at det var en sånn hjerne/hjerte-beslutning. Det handlet ikke bare om beslutningen i seg selv, men om å kunne leve med konsekvensene av valget jeg var i ferd med å ta. Jeg kunne jo ikke fortsette i et spor der jeg ikke så noen fremtid. Samtidig ville det være like ufornuftig å la meg styre av angsten for fremtiden, som uansett er utenfor vår kontroll. Det er ikke bare å flytte fra livet sitt, det er ikke bare å si takk og farvel og la en påbegynt fremtid henge i løse luften. Denne sommeren fikk jeg tenkt mye over hva som egentlig betyr noe for meg. Jeg bestemte meg for å sette meg på flyet. Akkurat tidsnok. Jeg ble overasket av støtten til de rundt meg. Da jeg snudde tvert om i siste liten, forventet jeg ikke å få så mye forståelse. Jeg innser at de aldri ville noe annet enn at jeg skulle være lykkelig. Uansett om det var det det eneste riktige valget eller ikke, har jeg tatt min vanskeligste beslutningen noen sinne, og det er det grunn til å være stolt av.
_________________________________________________________________________________

I have been pondering and doubting the whole summer. It has been exhausting, but it was one of those decisions which need time. Even though it did not seem so at first, it was one of those head/heart-decisions. It wasn’t just about the decision in itself, but to be able to live with the consequences of the choice which I was about to make. I couldn’t keep going down a track on which I didn’t see any future. Still, it would be as unreasonable to let myself be ruled of a fear for my future, which we, after all, have no power to control anyway. It’s really hard to just move away from your life, take your good byes and let the future you just started living just hang there. This summer, I got to think a lot about what really matters to me. I decided to get on that plane. Just in time. I was astonished of all the support from the ones who are near to me. When I turned around the last second, I did not expect to me met with so much understanding. I realize that they never wanted anything else than for me to be happy. No matter if it’s the only right choice or not, I have just made my most difficult decision so far, and this alone is something to be proud of.

Bon Iver – Re:Stacks